FCW+ Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước
Hệ thống FCW+ kích hoạt khi xe đang chạy nhanh hơn 60 km/h, hệ thống sẽ tự động cảnh báo lái xe khi không đủ khoảng cách giữa các xe, cảnh báo tăng cường khi khoảng cách thu nhỏ lại.