PDS+ Hệ thống phát hiện người đi bộ
Hệ thống PDS+ kích hoạt khi xe đang đi dưới 60km/h và cảnh báo người lái xe có người đi bộ phía trước. Cường độ cảnh báo thay đổi tùy thuộc vào tốc độ xe và khoảng cách phát hiện người đi bộ.